Palvelullistaminen metsäbiotaloudessa?

Metsäbiotaloudessa on viiime aikoina syntynyt kiinnostusta soveltaa palvelullistamisen periaatteita olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelullistaminen metsäbiotaloudessa on ilmeisestikin vähän käsitelty aihe, koska en ole juurikaan kyennyt löytämään artikkeleita aiheesta. Tämän vuoksi aion tässä ja tulevissa blogeissa käsitellä muutamia reaalimaailman tapauksia, missä on tarkoituksella tai tahattomasti palvelullistettu liiketoimintaa.

Palvelullistaminen tai palveluistaminen eli tuotteen tarjoaminen palveluna on keskeinen kiertotalouden liiketoimintamalli, mikä sopii lähes mihin tahansa tuotteeseen. Yrityksen kannalta kyse on valinnasta ottaa palvelut tuotteiden rinnalle mukaan kilpailustrategiaan.

Case 1. Lämpöyrittäjyys

Valitsin metsäbiotalouden saralta lämpöyrittäjyyden ensimmäiseksi tarkasteltavaksi esimerkiksi, koska se tuli ensimmäisenä mieleeni ja nähdäkseni täyttää palvelullistamisen tunnusmerkkejä. Lämpöyrittäjyys syntyi, kun pieniä öljylämmityskohteita haluttiin muuttaa hakelämmitykseen ja tarvittiin aluksi sekä polttoaineen toimittaja että huoltoa. Mallia kehitettiin sisältämään kattilalaitoksen omistus, huolto ja lämmön myynti. Lähtötilanteessa lämmityskohteen kaluston omisti kiinteistönomistaja, polttoöljy tilattiin itse ja pikkuhuollot sekä valvonnan teki kiinteistönhuoltaja. Lämpöyrittäjämallissa palvelun tarjoaja siirtää lämpöenergian megawattitunteina asiakkaan lämpöverkkoon ja laskuttaa todellisen kulutuksen mukaan. Hakekattilalaitoksen ja muun tekniikan investoinnin ja asentamisen hoitaa lämpöyrittäjä samoin kuten myös polttoaineen toimituksen sekä käytön ja huollon.

Uusimmat lämpöyrittäjyyden tuulet perustuvat lämpöpumppuihin ja hybridienergiajärjestelmiin sekä erilaisiin mielenkiintoisiin hinnoittelumalleihin kuten säästön mukaiseen laskuttamiseen. Perinteistä lämpöyrittäjyyttä harjoitetaan edelleen, mutta kasvua sille on vaikea nähdä tulevaisuudessa, kun lämpöpumput pystyvät kilpailemaan lähes kaikissa kohteissa ja käytössä olevien öljykattiloiden määrä vähenee koko ajan. Soveltuvimpien kohteiden öljylämmitysjärjestelmät ovat pitkälti jo vaihdettu kestävämpiin vaihtoehtoihin, eikä uusia öljykattiloita onneksi enää asenneta. En ole vielä kuullut sellaisesta, että kattilavalmistaja tai lämpölaitosvalmistaja tarjoaisi tuotettaan megawattituntiperusteisesti. Ehkä sekin päivä vielä joskus koittaa.

Onko lämpöyrittäjyys sitten palvelullistettua liiketoimintaa? Käytännössä on, mutta periaatteessa ei, koska lämpöyrittäjämallin kehittämisen lähtökohta oli sivutulojen hankinta maa- ja metsätalousyrittäjille, eikä se suinkaan syntynyt yritysten omana strategisena valintana. Palvelullistaminen metsäbiotaloudessa ei ole selvästikään ihan yksioikoinen asia, vaan vaatii enemmän selvittämistä.

Seuraavassa blogissani käsittelen palvelullistamista puunkorjuussa ja siitä sitten jatketaan.

Mikäli olet kiinnostunut oman liiketoimintasi palvelullistamisesta tai muista bio- ja kiertotalouden asiantuntijapalveluista niin ota yhteyttä!

Marko Uutela BCon Oy